~~~~~ K ö s z ö n t e l e k   L ő r i n t é n, egy eltűnt falu weboldalán !!! ~~~~~

Térképek

Veszprém vármegye - 1800

Veszprém vármegye - 1800 (részlet)

Veszprém vármegye - 1923

Veszprém vármegye - 1923 (részlet)

Bakony turistatérképe - 1966
Lőrinte még rajt van

Lőrinte helyrajzi térképe
az épületek 1984-ig álltak

Lőrinte
a vasút- és folyóelterelés után

Veszprém megye - 1999
Lőrinte már eltűnt

Lőrintei víztározó és környezete (2010)

Lőrintei víztározó és környezete (2010)

Lőrinte ma műholdképen

A régi Lőrinte térképe a műholdképre illesztve

Támogatóink

Naptár

2018. május
HKSzCsPSzV
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dezső napja van ma

LátogatottságBEZERÉDJ VIKTOR

1855. november 29-én született Veszprémben. Középiskolai tanulmányait Veszprémben és Székesfehérvárott végezte, a jogot Budapesten hallgatta, s élénken részt vett a joghallgatók segélyegylete és a tud. és műegyetemi olvasókör ügyeinek vezetésében. 24 éves korában, miután a megyékről tanulmányt bocsátott közzé, jogtudorrá avattatott. E minőségben félévet a bécsi egyetemen töltött.

1880. megyei szolgálatba lépett mint második aljegyző. Jó iskolája volt, úgy édes atyja, akkori alispán, mint ennek nemsokára bekövetkezett halála után Vághelyi Dezső alispán vezetése alatt. Az atyja halálával megürült állásoknak fokozatos előléptetés utján történt betöltése folytán, az 1881. év tavaszán a vármegye I. aljegyzőjévé választatott, s egyszersmind t. főjegyzővé neveztetett ki, mely állását egész 1885-ig töltötte be, midőn Kissovich képviselő bekövetkezett halála után a szabadelvű párt őt jelölte és választotta meg a veszprémi kerület képviselőjévé.

Veszprémben társadalmi téren sokat fáradt: a város szépítése, jótékonysági institutiói érdekében. A ház napló bíráló bizottságának jegyzője.

1889-ben háznagynak választották, de a következő esztendőtől már a belügyminisztériumban dolgozott különféle beosztásokban. Volt államtitkár is. 1907-ben elnyerte Veszprém város díszpolgára címet.

1913. november 2-án halt meg Budapesten.