Lőrinte és birtokosai 1

Domján János

Vissza a kezdőoldalra!

 1.A lőrintei kastély egy földszintes, hosszú kőépület volt. Középütt volt a lakórész, a két oldalán meg két szárny: az egyik szárnyon voltak a vendégszobák, a másik szárnyon pedig a konyha. Körülbelül egy méterrel magasabban feküdt a középső résznek a padlója, a padló szintje, mint az udvarnak a szintje. Pincéje nem volt az épületnek. Óriási padlása volt. Méteres gerendákból építették.

Melyik évben bontották le a lőrintei kastélyt ?

1949 B
1984 D
1999 T

 2.Melyik kép nem a lőrintei kastélyt ?

B
D
T
P

 3.1848-ban a pozsonyi országgyűlés sietősen törvényt hozott a nemzetőrség felállításáról. Az összeírási munkálatokat a kiküldött bizottságok május végére, legtöbb helyen, június másodikára pedig az egész megyében befejezik. A megyei határozat az összeírás határidejét előzőleg május 25-ben határozza meg, azon túl a késlekedés miatt a felelősséget a szolgabírókra hárítja.

Az alábbi mondatok közül a legtöbb részben igaz, egy pedig teljesen igaz.
Melyik ez az egy ?

Bezeredy Kristóf a megyei főszolgabíró, ő az egyike azoknak, akik a határidőt be tudták tartani. B
Devecserben két kapitányság is létesült, itt külön lovaskapitányságot is szerveznek. D
Népesebb helyeken több kapitányság felállítására is sor került, Somló környéke nemzetőreit három csoportra osztva tervezték a Dráva-vonal védelmére kirendelni. T

 4.A képeken lévő párok férj és feleség.
Mely párosítás hibás?

Bezeredy Kristóf – Záborszky Anna B
Ihász Lajos – Jókay Etelka D
Peti József – Vály Mari T
dr. Jókay-Ihász Miklós – Szoboszlay Pap Erzsébet P

 5.A képeken lévő párok férj és feleség.
Mely párosítás helyes?

B
D
T

 6.A képek I. illetve II. világháborús lőrintei katonákat ábrázolnak.
Melyik a helyes sorrend?

Domján János, Barbalics József, Nagy Lajos, Hoffmann József, Hoffmann Lajos B
Barbalics József, Nagy Lajos, Hoffmann József, Domján János, Hoffmann Lajos D
Nagy Lajos, Domján János, Barbalics József, Hoffmann József, Hoffmann Lajos T

 7.Kinek a halálakor készült ez a gyászjelentés?
(Az adatok egy része takarva. A képre kattintva az nagyítható!)

Jókay-Ihász Lajos B
Jókay-Ihász Sándor D
dr. Jókay-Ihász Miklós T
Jókai Mór író P

 8.Kinek a halálakor készült ez a gyászjelentés?
(Az adatok egy része takarva. A képre kattintva az nagyítható!)

Váli Mária (özv. Peti Józsefné) B
Jókai Etelka (özv. Ihász Lajosné) D
Szoboszlay Pap Erzsébet (özv. Jókay-Ihász Miklósné) T
Nagy Bella (özv. Jókai Mórné) P

 9.A Torna patak a városlődi erdőben ered. Vízjárása eléggé szeszélyes, ez azonban nem akadályozta az embert, hogy partjain saját hasznára malmokat építsen. Amerre végigfolyik, szinte mindenhol megtalálhatjuk a hajdani molnárság nyomait, a vízimalmokat.
Melyik párosítás (megnevezés – kép) helyes?

Lőrintei malom – B
Horváth malom – D
Hefler malom – T
Aporfi malom – P

10.1936. október 5-én kész a szép, modern tósoki református iskola iskola, amelynek építéséhez 4000 pengő államsegélyt is kapott az egyházközség. Az iskolaépület egy 6,5x9 m-es fapadlójú, négy ablakos teremből, egy 3x3 m-es előtérből és egy széles 1,8x3 m-es, könnyen járható padlásfeljáróból áll. A tanterem padlása egyúttal az egyház takarékmagtára, ezért a födémet nagy teherbírásúvá építették. A tervek szerint az iskola - a tanítási időn kívül - a református egyházi egyesületek, a presbitérium, az énekkar, a Nőszövetség, a vasárnapi iskola... összejöveteleinek is helyet ad.

Az ünnepélyes felavatáson és díszközgyűlésen sokan résztvesznek. A felsoroltak közt ki a "kakukktojás" ?

Varga Kálmán ajkai-tósoki református lelkész B
Ajkai Nirnsee Pál országgyűlési képviselő D
dr. Jókay-Ihász Miklós lőrintei földbirtokos T
Jókai Mór író P
Novák Rezső ajkai evangélikus lelkész V

11.Ki nem volt az alábbi személyek közül a lőrintei általános iskolában tanító?

B
D
T
P
V
   

Összeállította: burcsi (2018.06.08.)

Forrás:
Tilhof Endre: Tósok hét évszázada

Vissza a kezdőoldalra