Lőrinte és birtokosai 2

Domján János


 1. A lőrintei kastély egy földszintes, hosszú kőépület volt. Középütt volt a lakórész, a két oldalán meg két szárny: az egyik szárnyon voltak a vendégszobák, a másik szárnyon pedig a konyha. Körülbelül egy méterrel magasabban feküdt a középső résznek a padlója, a padló szintje, mint az udvarnak a szintje. Pincéje nem volt az épületnek. Óriási padlása volt. Méteres gerendákból építették.

  Melyik évben bontották le a lőrintei kastélyt ?
  1949
  1984
  1999
 2. Melyik kép ábrázolja a lőrintei kastélyt ?
 3. 1848-ban a pozsonyi országgyűlés sietősen törvényt hozott a nemzetőrség felállításáról. Az összeírási munkálatokat a kiküldött bizottságok május végére, legtöbb helyen, június másodikára pedig az egész megyében befejezik. A megyei határozat az összeírás határidejét előzőleg május 25-ben határozza meg, azon túl a késlekedés miatt a felelősséget a szolgabírókra hárítja.

  Az alábbi mondatok közül a legtöbb részben igaz, egy pedig teljesen igaz.
  Melyik ez az egy ?
  Bezeredy Kristóf a megyei főszolgabíró, ő az egyike azoknak, akik a határidőt be tudták tartani.
  Népesebb helyeken több kapitányság felállítására is sor került, Somló környéke nemzetőreit három csoportra osztva tervezték a Dráva-vonal védelmére kirendelni.
  Devecserben két kapitányság is létesült, itt külön lovaskapitányságot is szerveznek.
 4. A felsorolt párok férj és feleség.
  Mely párosítás helyes?
  Bezeredy Kristóf – Reiszig Karolina
  Ihász Lajos – Jókay Etelka
  Peti József – Vály Mari
  dr. Jókay-Ihász Miklós – Szoboszlay Pap Erzsébet
 5. A képeken lévő párok férj és feleség.
  Mely párosítás hibás?
 6. A képek I. illetve II. világháborús lőrintei katonákat ábrázolnak.
  Melyik a helyes sorrend?
  Domján János, Barbalics József, Nagy Lajos, Hoffmann József, Hoffmann Lajos
  Barbalics József, Nagy Lajos, Hoffmann József, Domján János, Hoffmann Lajos
  Nagy Lajos, Domján János, Barbalics József, Hoffmann József, Hoffmann Lajos
 7. Kinek a halálakor készült ez a gyászjelentés?
  (Az adatok egy része takarva. A képre kattintva az nagyítható!)
  Jókay-Ihász Lajos
  Jókay-Ihász Sándor
  dr. Jókay-Ihász Miklós
  Jókai Mór író
 8. Kinek a halálakor készült ez a gyászjelentés?
  (Az adatok egy része takarva. A képre kattintva az nagyítható!)
  Váli Mária (özv. Peti Józsefné)
  Jókai Etelka (özv. Ihász Lajosné)
  Szoboszlay Pap Erzsébet (özv. Jókay-Ihász Miklósné)
  Nagy Bella (özv. Jókai Mórné)
 9. A Torna patak a városlődi erdőben ered. Vízjárása eléggé szeszélyes, ez azonban nem akadályozta az embert, hogy partjain saját hasznára malmokat építsen. Amerre végigfolyik, szinte mindenhol megtalálhatjuk a hajdani molnárság nyomait, a vízimalmokat.
  Melyik párosítás (megnevezés – kép) helyes?
  Aporfi malom –
  Horváth malom –
  Hefler malom –
  Lőrintei malom –
 10. 1936. október 5-én kész a szép, modern tósoki református iskola iskola, amelynek építéséhez 4000 pengő államsegélyt is kapott az egyházközség. Az iskolaépület egy 6,5x9 m-es fapadlójú, négy ablakos teremből, egy 3x3 m-es előtérből és egy széles 1,8x3 m-es, könnyen járható padlásfeljáróból áll. A tanterem padlása egyúttal az egyház takarékmagtára, ezért a födémet nagy teherbírásúvá építették. A tervek szerint az iskola - a tanítási időn kívül - a református egyházi egyesületek, a presbitérium, az énekkar, a Nőszövetség, a vasárnapi iskola... összejöveteleinek is helyet ad.

  Az ünnepélyes felavatáson és díszközgyűlésen sokan résztvesznek. A felsoroltak közt ki a "kakukktojás" ?
  Varga Kálmán ajkai-tósoki református lelkész
  Ajkai Nirnsee Pál országgyűlési képviselő
  dr. Jókay-Ihász Miklós lőrintei földbirtokos
  Jókai Mór író
  Novák Rezső ajkai evangélikus lelkész
 11. Ki volt az alábbi személyek közül lőrintei tanító?
   

Forrás:
Tilhof Endre: Tósok hét évszázada

Összeállította: burcsi (2018.06.08.)

Vissza a kezdőoldalra!