CZIRFUSZ FERENCZ

Kir. tanácsos és tanfelügyelő, szül. 1827. máj. 27. Lovász-Patonán Veszprémmegyében, hol atyja uradalmi kovácsmester volt.

A gymnasiumi tanulmányokat Pápán és Székesfehérvárott, a bölcseletet Szombathelyt végezte. Pápán lett nevelő 1848. december 8-án. A pápai, ugodi és devecseri Esterházy uradalmak kormányzójának, Bezerédj Mihálynak unokáit tanította. A fiatal nevelő a család teljes megelégedésére oktatta Bezerédj Ödönt és Istvánt hol 1852. szept. 16-ig működött, midőn a bajai főgymnasiumnál lett tanár, hol a magyar, latin és görög nyelvet, a földrajzot és történelmet tanította. 1865. júl. 12. tanári s nov. 11. ügyvédi oklevelet nyert. 1870. jún. 8. igazgatója lett a bajai tanítóképző intézetnek, melyet ő szervezett.

1874-ben királyi tanácsosi czímet nyert. 1876-ban Bács- Bodrogmegye tanfelügyelőjévé nevezték ki. A bécsi világkiállítás tanulmányozására az állam küldte ki. Az 1881. aug. 1. tartott országos tanítói képviseleti közgyűlésben részt vett és a VI. vagy a tanító-egyesületek szervezetét tárgyaló szakosztály elnöke volt. Bács-Bodrogmegye bizottmányának tiz év óta tagja. 1882. okt. 12. ülték meg tanügyi 30 éves működésének jubileumát Zomborban.

Meghalt. 1901. április 29-én Zomborban