FORSTER ELEK

1908-tól Gyulakeszi (Nagykapornak, 1859-Bp., 1932. szept. 4.) gazdálkodó, politikus. Fia Forster György. A soproni reáliskola elvégzése után a keszthelyi gazdasági főiskolán nyert diplomát.

Egy évig gyakornok a nagyváradi püspökség uradalmában, majd Veszprém és Zala vármegyékben földbérletekkel önállósította magát. Részt vett a gazdatársadalmi mozgalmakban, híve volt a szövetkezés eszméjének. A Tapolcai Gazdakörnek haláláig elnöke volt, és e tisztségében modern gépekkel látta el a falvakat. Műtrágyát, olcsó vetőmagot szerzett.

1926-ban, a Gál Gaszton által vezetett Agrárpárt színeiben, a tapolcai körzetben országgyűlési képviselőnek választották. Még 1908-ban gyulakeszi-i előnévvel nemességet kapott. 1923-ban Tapolca díszpolgárává választották. Sírja a budapesti Kerepesi-úti temetőben van. Forster Elek haszonbérleti szerződése Lőrintén 1889. május 1-től 1901. május 1-ig tartott.

Forrás: Veszprém megyei Életrajzi Lexikon