GÓZON FERENC
(1898 Szentgál -1972 Sopron)

1898 szept. 9.-én született Szentgálon Gózon Gyula református lelkész és Bognár Kornélia második gyermekeként. (Nővére Gózon Vilma Olé Sándor pápai református lelkész felesége volt, öccse Gyula szentgáli körorvos, 1945-ben elhunyt, gyermektelen volt, kishúga Kornélia 20-as éveiben, tüdőbajban halt meg)

Elemi iskoláit Szentgálon végezte, majd a Pápai Református Kollégium és édesapja halála után a Hajdúböszörményi Református Kollégium tanulója volt. Ott is érettségizett 1916- ban.

1916-18-ig a Veszprémi honvéd Gyalogezred katonájaként részt vett az első világháborúban, az olasz fronton harcolt, főhadnagyi rangig jutott.

1919-22-ig Magyaróvári Mezőgazdasági Akadémia hallgatója és így okleveles gazda lett. 1923-24-ig Dr. Jókai- Ihász Miklós birtokán Hathalmon gyakornok volt. 1924-1932-ig Pocsajban (Debrecentől keletre, a mai román határon) egy Zichy birtokon gyakornok, ill. később ellenőr volt. 1932-39-ig özv. Ihász Lajosné Jókay Etelka haszonélvezetét képező birtokán Lőrinte pusztán volt intéző, majd Jókay Etelka halála után a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Lőrinte pusztai birtokán intéző annak feloszlatásáig, 1943-ig. Cservárt bérelte 1945-ig.

Közben 1938, 39-ben és 1944, 45-ben katonai szolgálatot teljesített és Braunauban amerikai fogságban is volt. 1946. ápr. 11.-én tért haza Magyarországra. Felesége Hollós Ilona szintén ott volt, Lőrintén, mint a Jókay Ihász Miklós 3 gyermekének a tanítónője. 1938-ban összeházasodtak. Házasságukból 2 gyermek született Kornélia és Eszter. 1943 körül elköltöztek Cservár pusztára, ahol az evangélikus egyházkerülettől bérelt egy gazdaságot és ott gazdálkodott. 1946-48-ig a Felsődunántúli Földművelésügyi Tanács szaktisztviselője, majd 49-ig gazdajegyző volt. 1949- től 1950 májusáig Röjtökmuzsajon ill. Hegyeshalomban az Állami Gazdaságban agronómus. 1950 májusától a Kapuvár Kistölgyfamajori Állami Gazdaság főagronómusa. 1963-ban ment nyugdíjba és 1972. július 14.-én hunyt el Sopronban.

Forrás: Kiss Lászlóné- Gózon Kornélia Budapest.