HOLLÓS ILONA (Gózon Ferencné)

(1901 Sopron - 1995 Budapest)

Hollós Ilona 1901 máj. 7.-én született Sopronban egy 6 gyermekes család 2. gyermekeként. Édesapja Hollós János evangélikus líceumi tanár, később igazgató volt, édesanyja Poszvék Lujza. Elemi és középiskoláit Sopronban végezte, és 1920-ban érettségizett a líceumban.

Édesapja halála után 1932-ben elvégezte a tanítónő képzőt és mivel akkor nagyon nehéz volt állást kapni, magántanítóként került Lőrintére Jókay Ihász Miklósék 3 fia (Lajos, Miklós, Sándor) mellé. 1938-ig állt az ő alkalmazásukban, amikor is 38 októberében férjhez ment Gózon Ferenchez, aki Lőrintén volt intéző. Házasságukból két gyermek született, Kornélia (1940), Eszter (1941). 1952-ig háztartásbeli volt, 52-63-ig Kapuvár Kistölgyfa majorban volt tanítónő nyugdíjazásáig. 1995 dec. 25.-én hunyt el Budapesten.

1932-től 1938-ig volt Lőrintén a Jókay gyermekek tanítójaként. A kastélyban lakott egy szobában és nagyon pontosan szabályozva volt, hogy mennyit kell a gyerekekkel foglalkoznia, és mikor volt szabad ideje. Több karácsonyt is ott töltött Lőrintén, mert a gyerekek karácsony után vizsgáztak. Ilyenkor mindig kapott karácsonyi ajándékot is. Sokszor emlegette, hogy igen jó volt a koszt, egy Etel nevű szakácsnő nagyon jól főzött és bolgár kertész is volt, aki ellátta a háztartást zöldségekkel. Nagy vendégségek is voltak, és ilyenkor pl. Zsindely Ferencné Tüdős Klára első házasságából született lányára, Juditra is ő "vigyázott". Nagyon szerette, Jókay Ihász Miklósnét, a gyerekek édesanyját, de Jókay Etelka néniről és a gyerekek másik (debreceni) nagymamájáról is mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt. Édesapám az un. intézői lakásban lakott egy szobában, amíg nem volt nős és a kastélyban kosztolt ő is. A saját pénzükön hozatták rendbe az intézői lakást és ott laktak.

Forrás: Kiss Lászlóné- Gózon Kornélia Budapest.