NOVÁKY LAJOS

Exkapucinus. Szül. Rábacsécsényen (Győr m.) 1885. júl. 28-án, Novák Márton asztalos, gátőr és Juhász Júlianna szülőktől.

Névváltoztatását a B. M. 154616/ 1927. sz. alatt engedélyezte. A rendben Kandid nevet viselt. Teológiai tanulmányait Pozsonyban végezte. Pappá szentelték 1908. júl. 8-án a kapucinus rend szolgálatára. Tábori lelkész 1915-18-ig. A veszprémi egyházmegyébe felvették 1918. jún. 12-én. Káplán Felsőiszkázon 7919. jan. 1-től, helyikáplán Rédén 1920. febr. 2-től. Zsinati vizsgát tett 1926. jún. 9-én. Plébános Taliándörögdön 1927. szept. 22-től, Felsőiszkázon 1932. aug. 23-tól, Devecserben 1935. ápr. 9-től, Súron 1952-től, nyugalomban 1961. jan. 1-től. † 1965. márc. 25-én.

Alsó- és Felsőiszkázon, valamint Kisszőllősön helyreállíttatta a templomot, szervezte a Szívgárdát. - Taliándörögdön átépíttette a plébániaházat. - Devecserben új orgonát építtetett 1939-ben, létesített templomi zenekart, megszüntette a templom körüli hetipiacot 1936-ban. Nagyobbíttatta és tataroztatta az iskolát 6000 pengő államsegéllyel, megszervezte a X. sz. tanítói állást, vásárolt az iskola részére filmvetítőt, a kultúrház részére mikrofont és hangszórókat. 1939-41-ben ebédeltetési és karácsonyi akciót szervezett. Az utóbbi célra 4000 pengőt fordított. Az I. világháború devecseri hőseinek emlékművet állíttatott. Kolontáron megszervezte az új lelkészi állást, Lőrinte és Csótapusztákat csatoltatta hozzá 1935-ben.

Kitüntetései: Ferenc József Rend lovagkeresztje, II. oszt. Lelkészi Érdemkereszt a kardokkal, Signum Laudis a kardokkal, Károly Csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye hadiékítménnyel, Háborús Emlékérem, Vitézségi Érdemérem.