PRÉMES (PRIMES) JÓZSEF

Szül. Pápán 1779. júl. 18-án, P. József és Stajdingerics Anna szülőktől. A filozófiát Szombathelyen, a teológiát Veszprémben végezte, ahová 1801-ben vették fel papnövendéknek. Pappá szentelte Milassin Miklós székesfehérvári püspök Veszprémben 1804. szept. 10-én. Káplán Somlóvásárhelyen 1804. ápr. 1-től, Pápán 1808. febr. 11-től, ahol a beteges Simon György mellett vezeti a plébániát, plébános Zalapetenden 1809. máj. 26-tól, a plébániára Eszterházy Ferenc és Miklós gr. teljhatalmú joszágkormányzója mutatta be 1809. máj. 20-án. Zsinati vizsgát tett 1820. dec. 28-án és 1826. szept. 19-én. Plébános Devecserben 1820. dec. 12-től, beteges állapota miatt erről lemondott és átment Káptalanfára 1826. szept. 19-én. Megrongált egészsége miatt 1846. dec. 31-én lemondott. † 1855.jan. 24-én Pápán. Zalapetenden az ő idejében csatolták át Pula leányegyházat Nagyvázsonytól hozzá 1812. aug. 29-én. – Devecserben új örökmécsest szerzett, állíttatott új szószéket, készíttetett 10 változatú orgonát König Fülöp soproni mesterrel 1200 ezüstforintos költségen. Kolontáron restauráltatta a templomot. Lőrintén letette és megáldotta a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére épített templom alapkövét 1823. máj. 11-én. – Elsőnek kezdte összeállítani a devecseri plébánia történetét 1823. aug. 6-án.

Irodalom: Pfeiffer János A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára.